Hakkımda

Hakkımda

Dr. Asuman Kaplan Algın MD, PhD

1969 yılında Antalya’da doğan Asuman KAPLAN ALGIN, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Tıp eğitimine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam ederken bir yıl ara vererek İngiltere’de dil eğitimini almasının ardından 1993 yılında mezun oldu.

1996 yılında Nanjing ve 1997 yılında Pekin Üniversitelerinde teorik ve pratik Geleneksel Çin Tıbbı ve Akupunktur eğitimlerini tamamladı.

2004 yılından itibaren İstanbul (Cerrahpaşa), Yeditepe, Atatürk, Meram, Adnan Menderes, Yıldırım Beyazıt ve Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde Sağlık Bakanlığı sertifikalı akupunktur, kupa hacamat ve fitoterapi eğitimlerinde eğitmen olarak görev almaktadır.

2008 yılında akupunktur uzmanı Amerikalı Dr. Martha Lucas’ın yanında MeiZen kozmetik akupunktur, nabız teşhisi, herbal terapi, infertilite ve QiGong eğitimlerini alarak bunları Türkiye’ye taşıyan, uygulayan ve düzenli olarak Türkiye’de sertifikalı eğitimlerini düzenleyen doktordur ve aynı zamanda Dr. Lucas’ın Avrupa koordinatörüdür.

Akupunkturun yanı sıra kupa hacamat, nöralterapi, mezoterapi, fitoterapi, proloterapi, hirudoterapi, hipnoz, apiterapi, nöroproloterapi, posturoloji, ozon, CGF (Konsantre Büyüme Faktörü: +CD34), PNI (Psikonöroimmunoloji), Fonksiyonel Tıp ve GAPS tedavilerini uygulamaktadır.

GAPS Practitioner Sertifika eğitiminin ilk katılımcılarındandır. 2015 yılından beri Sertifikalı GAPS Danışmanlarının temsilcisi, GAPS Derneği’nin başkanı, kongrenin temelini oluşturan 8 Geleneksel GAPS Danışmanları Bilgi Paylaşım Toplantılarının koordinatörü ve 1. Uluslarası Katılımlı GAPS Kongresi’nin (http://gapskongresi.com) başkanıdır. Sağlık alanda yayın hayatını sürdüren GAPS TV’nin (www.gapstv.com) kurucusu ve yöneticisidir.

İntegratif Tıp Enstitüsü (www.integratiftipenstitusu.com) kurucu üyesi ve başkanıdır.

Sağlık Mensupları Kooperatifi
(SMKoop) (www.smkoop.org.tr) kurucu üyesi ve eğitim koordinatörüdür.
Akademik Fonksiyonel Tıp Değneği (AFOD) ve Bütünsell Iyot Derneklerinin kurucu ve yönetim kurulu üyesidir.
Akdeniz Üniversitesi Geriontoloji Tazelenme Üniversinde gönüllü eğitmenlik yapmaktadır.

Ege Üniversitesi Tıbbı Biyokimya Ana Bilim Dalında Tıbbi Biyokimya doktorası yapan ve merkezi ABD’de olan Walsh Research Institute Beyin Biyokimyası sertifika eğitimlerini tamamlayan KAPLAN ALGIN, iki erkek çocuk annesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Aynı zamanda lisanslı dalgıç, profesyonel sualtı fotoğrafçısı ve tenis oyuncusudur.

 • Cengiz Topel İlkokulu, Antalya, 1980
 • Cengiz Topel Ortaokulu, Antalya, 1983
 • Antalya Lisesi, 1986
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, 1993
 • İngilizce Dil Programı ve Chambridge First Certificate, İngiltere, 1992
 • Nanjing Üniversitesi Geleneksel Çin Tıbbı ve Akupunktur Eğitimi, Çin, 1996
 • Pekin Üniversitesi Geleneksel Çin Tıbbı ve Akupunktur Eğitimi, Çin, 1997
 • Mezoterapi Eğitimi, Fransa, 1998
 • Nöral Terapi Eğitimi, İstanbul, 2004-2007
 • Nöral Terapi IGNH Sertifikası, İstanbul, 2007
 • Cerrahpaşa Üniversitesi Akupunktur Eğitimi Eğitmenliği, 2004
 • Yeditepe Üniversitesi Akupunktur Eğitimi Eğitmenliği, 2007-…
 • Erzurum Atatürk Üniversitesi Akupunktur Eğitimi Eğitmenliği, 2012-…
 • Mei Zen Tekniği Kozmetik Akupunktur Eğitimi, Chikago, 2008
 • Mei Zen Tekniği İnfertilite Eğitimi, Chikago, 2008
 • Ozon Uygulama Eğitimi, İstanbul, 2009
 • Nabız Teşhisi Eğitimi, Antalya, 2010
 • Herbal Tedavi (Fitoterapi) Eğitimi, Antalya, 2011
 • İleri Nabız Teşhisi Eğitimi, Antalya, 2012
 • Qigong Eğitimi, Antalya, 2013
 • Proloterapi Eğitimi, Denizli, 2013
 • Postüroloji Eğitimi, Antalya, 2013-2014
 • Nöroproloterapi Eğitimi, Denizli, 2014
 • CGF (Konsantre Büyüme Hormonu, CD34 Kök Hücre) Eğitimi, Antalya, 2014
 • İmmün Toksikoloji ve Detoks Eğitimi, Antalya, 2014
 • GAPS Eğitimi, Antalya, 2015
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akupunktur Eğitimi Egitmenligi, 2016
 • Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Kupa Hacamat Eğitimi, 2016
 • Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Ozon Eğitimi, 2016
 • Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Fitoterapi Eğitimi, 2016
 • Walsh Araştırma Enstitüsü Beyin Biyokimyası Programı, 2020
 • Ege Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Doktora Program, 2017-2021

Dr. Asuman Kaplan Algın MD, PhD

Asuman KAPLAN ALGIN, who was born in 1969 in Antalya, has completed her primary, middle, and high school education in Antalya. While continuing her medical education at Akdeniz University Faculty of Medicine, she took a one-year break to receive language education in England, and then graduated in 1993.

She has received theoretical and practical Traditional Chinese Medicine and Acupuncture trainings in Nanjing in 1996 and in Beijing in 1997.

As of 2004 she works as an instructor for acupuncture, cupping and phytotherapy trainings certified by the Ministry of Health at Istanbul (Cerrahpaşa), Yeditepe, Atatürk, Meram, Adnan Menderes, Yıldırım Beyazıt and Health Sciences Universities.

In 2008 she received training from American acupuncturist Dr. Martha Lucas in the fields of MeiZen cosmetic acupuncture, pulse diagnosis, herbal therapy, infertility, and QiGong. She is the doctor who brought these practices to Turkey, regularly organizes certified trainings and at the same time is Dr. Lucas’ European coordinator.

Besides acupuncture she applies cup hijama, neural therapy, mesotherapy, phytotherapy, prolotherapy, hirudotherapy, hypnosis, apitherapy, neural prolotherapy, posturology, ozone, CGF (Concentrated Growth Factor: +CD34), PNI (Psychoneuroimmunology), Functional Medicine, and GAPS treatments.

She is one of the first participants of the GAPS Practitioner Certificate training. As of 2015 she is representative of Certified GAPS Consultants, President of the GAPS Association, Coordinator of 8 Traditional GAPS Consultants Knowledge Sharing Meetings, which forms the basis of the congress, and the president of the 1st GAPS Congress with International Participation (http://gapskongresi.com) She is the founder and manager of GAPS TV (www.gapstv.com), which continues its broadcasting in the field of health.

She is founding member and president of the Institute of Integrative Medicine (www.integratiftipenstitusu.com)

She is founding member and education coordinator of

the Healthcare Professionals Cooperative (SMKoop) (www.smkoop.org.tr).

She is the founder and board member of the Academic Functional Medicine Staff (AFOD) and Holistic Iodine Associations.

She is a volunteer instructor at Akdeniz University Gerontology Tazelenme University.

KAPLAN ALGIN, who holds a PhD in Medical Biochemistry from Ege University Medical Biochemistry Department and completed Brain Biochemistry certificate training at Walsh Research Institute, USA, is mother of two boys and speaks fluent English. She is also a licensed diver, professional underwater photographer, and tennis player.

 • Cengiz Topel Primary School, Antalya, 1980
 • Cengiz Topel Middle School, Antalya, 1983
 • Antalya High School, 1986
 • Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, 1993
 • English Language Program and Cambridge First Certificate, England, 1992
 • Nanjing University Traditional Chinese Medicine and Acupuncture Education, China, 1996
 • Beijing University Traditional Chinese Medicine and Acupuncture Education, China, 1997
 • Mesotherapy Training, France, 1998
 • Neural Therapy Training, Istanbul, 2004-2007
 • Neural Therapy IGNH Certificate, Istanbul, 2007
 • Cerrahpaşa University Acupuncture Education Instructor, 2004
 • Yeditepe University Acupuncture Education Instructor, 2007-…
 • Erzurum Atatürk University Acupuncture Education Instructor, 2012-…
 • Mei Zen Technique Cosmetic Acupuncture Education, Chicago, 2008
 • Mei Zen Technique Infertility Education, Chicago, 2008
 • Ozone Application Training, Istanbul, 2009
 • Pulse Diagnosis Training, Antalya, 2010
 • Herbal Treatment (Phytotherapy) Training, Antalya, 2011
 • Advanced Pulse Diagnosis Training, Antalya, 2012
 • Qigong Training, Antalya, 2013
 • Prolotherapy Training, Denizli, 2013
 • Posturology Training, Antalya, 2013-2014
 • Neural Prolotherapy Training, Denizli, 2014
 • CGF (Concentrated Growth Hormone, CD34 Stem Cells) Training, Antalya, 2014
 • Immune Toxicology and Detox Training, Antalya, 2014
 • GAPS Training, Antalya, 2015
 • Yıldırım Beyazıt University Acupuncture Education Instructor, 2016
 • Ministry of Health Certified Cup Hijama Training, 2016
 • Ministry of Health Certified Ozone Training, 2016
 • Ministry of Health Certified Phytotherapy Training, 2016
 • Ministry of Health Certified Phytotherapy Training, 2016
 • Walsh Research Institute Brain Biochemistry Program, 2020
 • Ege University Medical Biochemistry PhD Program, 2017-2021