15. GELENEKSEL MARTHA LUCAS NABIZ TEŞHİSİ&İNFERTİLİTE EĞİTİMİ

15. GELENEKSEL MARTHA LUCAS NABIZ TEŞHİSİ&İNFERTİLİTE EĞİTİMİ

Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi’nde 12 Temmuz’da akupunktur ve infertilite ilişkini inceleyen bir makale yayınlandı. Toplam 4757 katılımcının dahil edildiği çalışmada akupunkturun tüp bebek uygulanan kadınlarda gebelik sonuçları üzerindeki etkileri sistematik bir inceleme ve meta-analiz ile ortaya kondu. 

Sonuç mu?  Benim açımdan hiç şaşırtıcı değil.
Çalışmayla akupunkturun , tüp bebek (IVF) uygulanan kadınlarda gebelik (CPR) ve canlı doğum (LBR) oranlarını önemli ölçüde iyileştirebildiği ortaya konmuş. 

Benim de hep vurguladığım gibi akupunkturun infertilite tedavisindeki katkısı çok değerlidir.

‼Akupunkturistler için önemli bir alan olan infertilite tedavisi için Martha Lucas eğitimlerini kaçırmayın.

Eğitimler: