WHO'nun Görüşü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN (WHO) AKUPUNKTUR İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ:

Akupunktur ve Geleneksel Doğu Tıbbı, Dünya Sağlık Örgütü' nün (WHO) onayladığı istatistiklerle kanıtlanmış bir bilim dalıdır. Bir çok Avrupa ülkesinde ve ABD'nin 47 eyaleti, Kanada ve Meksika'da 90'a yakın üniversitede kürsüsü bulunur.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO);

Geleneksel Doğu Tıbbı konusunda dünya genelinde 10 ülkede ( Çin, Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Vietnam, Belçika, Romanya, İtalya, Sudan ve ABD ) toplam 19 merkez ile birlikte çalışmaktadır.

Eğitim programlarını ve sınavları denetlemekte ve bu konuda bir standart oluşturulmasını sağlamaktadır. Geleneksel Doğu Tıbbı Programı doğrultusunda ulusal politikaların oluşturulmasını desteklemektedir.

Geleneksel Tıbbın yararlılığını ortaya koymak amacıyla etkinliğini ve güvenilirliliğini araştıran çalışmalar yapmakta ve uygulamaları denetlemektedir. Modern ve Geleneksel Tıp uygulayıcılarının bilgilerini ve kendilerini yenilemeleri

için çalışmalar yapmakta ve halkı bu konudaki yenilikler ve gelişmeler konusunda eğitmekte ve bilgilendirmektedir.