Sağlık Bakanlığı'nın Görüşü

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Akupunktur Tedavi Yönetmeliği”, 29 Mayıs 1991 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 17 Eylül 2002 tarihinde tekrar düzenlenmiştir. Akupunktur Tedavi Yönetmeliği’ne göre akupunkturun, Akupunktur Yüksek Kurulu tarafından yetkisi olan doktorlar tarafından uygulanması zorunludur.

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde Akupunktur Eğitimi verecek olan Üniversiteler için bir Eğitim Müfredatı hazırlamıştır. Önce bünyelerinde akupunktur poliklinikleri açarak işe başlayan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ardından Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ümraniye Araştırma Hastanesi, bünyelerinde akupunktur kursları düzenlenmeye başlamışlardır. Kursu tamamlayan doktorlar bitirme sınavına girmekte ve Sağlık Bakanlığı Akupunktur Uygulama Yetki Belgesine sahip olmaktadırlar.