Kök hücre tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

CGF (Konsantre Büyüme Faktörü/+CD34) kök hücre tedavisi hastanın kendi kanı kullanılarak hasarlı dokuların iyileştirilmesi yöntemidir. Hem damar yolu ile kana ve hem dokulara verilerek doğrudan iyileştirici etki gösterir.

* Diz problemleri (kireçlenmeler, bağ ve menisküs yırtıkları)
* Bel- boyun fıtıkları
* Sinir basıları
* Omuzdaki problemleri
*Tenisçi ve golfçü dirseği 
* Kas-eklem problemleri
* Yüz ve boyunda kozmetik etkiler
 * Saçlarda dökülme ve cansızlık problemleri 
için yüz güldürücü sonuçlar verir.