CGF Kök Hücre İle PRP Tedavisi Arasındaki Fark Nedir?

PRP İngilizce “Platelet Rich Plasma” ifadesinin baş harflerinin kısaltmasıdır. CGF-CD34(Konsantre Büyüme Faktörü) tedavi yönteminde PRP'den daha ileri bir teknik kullanılır. Böylece daha yoğunlaştırılmış ve konsantre büyüme faktörü, ayrıca hematopoetik kök hücre (CD-34) içeren plazma sıvısı elde edilir. CGF kök hücre tedavisi, PRP’nin kullanıldığı tüm sorunlarda kullanılır ve ondan daha etkindir.