15. GELENEKSEL MARTHA LUCAS AKUPUNKTUR EĞİTİMLERİ

15. GELENEKSEL MARTHA LUCAS EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR 

Geleneksel hale gelen Martha Lucas Eğitimleri 26 Eylül - 5 Ekim 2023 tarihinde Antalya'da gerçekleşecek.